הדר על הים, אשדוד

אשדוד
פורסם ב: חטיבת שיווק פרויקטים, סימפל שיווק והשקעות בע"מ
975000000977955895536 images